Only Tears
Benodigheden :

Plaatje oog
Tube bloem
Selectie nagel A dinie
Selectie sel_050805

We gaan beginnen

Plaats de selecties in je map selecties in psp

Stap 1
Open een afbeelding van 400 x 400
Open je plaatje oog en kopieer deze en plak hem als nieuwe laag
op je afbeelding
Zet deze aan de linkerkant van je afbeelding
Neem nu je gereedschap selecteren en trek je plaatje uit naar boven en naar
beneden
Trek je afbeelding nog iets naar links zodat deze wat smaller word
Neem nu je gereedschap selectie--rechthoek trek nu een rechthoek naast je plaatje
Vul deze met een lichte kleur uit je plaatje
Ga nu naar effecten--3d effecten--als knop hoogte en breedte op 10 en
dekking op 75 transpirant aangevinkt en neem een donkere kleur uit je plaatje
Seleceties--niets selecteren
Trek nu ook om je plaatje een rechthoek met je gereedschap selecties en herhaal het 3d effect--als knop als hier boven
Selecties--niets selecteren

Stap 2
Voeg een nieuwe laag toe
Ga naar selecties--selectie laden--selectie laden van schijf
Zoek je selectie sel_050805 en klik op oke
Vul deze met je donkere kleur
Geef deze een slagschaduw met verticaal en horizontaal op 2
dekking op 55 en vervaging op 4
Selecties--niets selecteren
Schuif nu je selectie naar rechts tot dat het middelste gedeelte tegen je plaatje aan zit
Neem nu je gereedschap wisser en wis de lijnen die over je plaatje zitten weg
Zet de dekking van deze laag nu op 30
Voeg weer een nieuwe laag toe
Ga naar selecties--selecties laden--selecties laden van schijf en zoek je selectie nagel A dinie en klik op oke
Vul deze met je donkere kleur en geef hem dezelfde slagschaduw als hierboven
Selecties--niets selecteren en afbeedling spiegelen
Open nu je tube bloem en ga naar afbeelding--vrij roteren en roteer hem met 90 graden
Kopieer je tube en plak hem als nieuwe laag op je afbeelding
Ze hem aan de rechterkant en zet de dekking van deze laag op 30
Plaats eventueel je watermerk en voeg alle lagen samen
Sla je afbeelding op


Terug naar de lessenoverzicht