Red Carnival
 
Benodigheden :
 

Tube diamantjes
Tube Gezicht
Tube veer
Siertube
Masker Edgemask41


We gaan beginnenStap1
Open je masker in psp
Open een nieuwe afbeelding 400 x 400 en vul deze met een verloop
wat je zelf leuk vind
Lagen--nieuwe maskerlaag--uit afbeelding en zoek je masker edgemask41
luminatie van bron aangevinkt en maskergegevens omkeren aangevinkt en klik op oke
Verwijder je masker in het lagen palet en voeg de groep samen
Schuif je masker ietjes naar links
Voeg een nieuwe laag toe en vul deze met zwart of een andere kleur die je leuk vind
Lagen--schikken--achteraan
Activeer weer je masker laag in je lagenpalet
Voeg een slagschaduw toe met Verticaal en Horizontaal op 2, Dekking op 60, vervaging op 2
Kleur is wat je zelf leuk vind
Herhaal deze slagschaduw maar dan met Verticaal en Horizontaal op -2

Stap2
Voeg nu alle lagen samen
Open de tube van de veer kopieer deze en plak als nieuwe laag
Afbeelding-formaat wijzigen 80%, formaat van alle lagen wijzingen
niet aangevinkt
Plaats je veer links in de grote vak zodat het een mooi geheel word
Ga naar je lagenpalet en zet deze laag op hardlicht en de dekking van deze laag
op 70

Stap3
Open nu de tube Brzail of een eigen tube
Neem je mijn eigen tube verklein deze dan met 80% en plaats deze links onderaan
op je afbeelding
Schuif deze zo dat het een mooi geheel word met de veer
Neem je een eigen tube dan moet je even kijken hoeveel % je die verkleinen moet
Open de tube diamantjes en kopieer deze en olak als nieuwe laag op je afbeelding
Plaats deze in het bovenste balkje van je masker
Dupliceer deze laag en ga naar afbeelding--omdraaien
Open tenslote je siertube kopieer deze en plak als nieuwe laag op je afbeelding en
plaats deze aan de rechterkant van je afbeelding naast je masker
Geef deze nog een slagschaduw als eerder hier in de les staat beschreven
Ga nu naar afbeelding--randen toevoegen op 1 en kies een kleur die je zelf leuk vind
Sla nu je afbeelding op als JPEG bestand

 

Terug naar de lessenoverzicht